12 Ocak 2024

Taçspor Etik Hattı’mız Devreye Girdi

Kulübümüz günlük yaşamı içinde yer alan ve tüm paydaşlarımızı kapsayan çalışma prensipleri ve etik kurallarının çiğnenmesi durumunda, gereken takibini ve düzeltmeleri yapabilmek adına Taçspor Kulübü Etik Hattı’nı kurulmuş olduğunu duyururuz.   

Bütün üye ve paydaşlarımızın günlük yaşamımız içinde etik olmadığını düşündükleri davranış ve eylemleri,  Taçspor Etik Kurulu’na bildirmekle sorumlu olduğunu düşünüyoruz.     Bu aşamada bildirimlerin, kimlik bilgileri gizli tutularak yapılması olanağı vardır ve bildirim konusu olan davranış veya eylemin açık ve ayrıntılı olarak ifade edilmesi, iddiayı destekleyecek somut bilgi ve/veya belge olması halinde, bu bilgi ve belgelerin de yapılan bildirim ile birlikte paylaşılması gerekmektedir. Yapılan bildirimler, Taçspor Etik Kurulu tarafından titizlikle incelenecek, araştırılacak, değerlendirilecek uygun bir karar alınacaktır. Taçspor Etik Kurulu, bildirimde bulunan kişinin kimlik bilgilerini gizli tutmakla ve soruşturmayı gizlilik içerisinde yürütmekle yükümlüdür.

Kulübümüzün yaşam, çalışma prensipleri ve etik kuralları çerçevesinde Taçspor Etik Kurulu’na bildirilmesi gereken ihlal kategorileri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; 

  1. Yasalara aykırı her türlü davranış ve eylem,
  2. Yolsuzluk; rüşvet, nüfuz ticareti, marka ihlali, yolsuzluklardan elde edilen gelirler, yasaklı kişilerle ticaret vb. ihlaller,
  3. Sahtekarlık; iş ilişkisi içinde olunan bayi, tedarikçi, çözüm ortakları, yüklenici, temsilci vb. kişi ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirildiği düşünülen dolandırıcılık, zimmet, kendi yakınları lehine işlem yapma vb. her türlü eylemler,
  4. Kayıp ve Hasarlar; kusuru veya ihmali sebebiyle Kulübün nakdi ve/veya ayni zararına veya kaybına sebebiyet vermek, Kulüp donanım veya araçlarının çalınma şüphesi ve/veya amacı dışında kullanılması, Kulübe ait gizli bilgilerin yetkisi olmayan kişilerle paylaşılması, gizli bilgileri içeren elektronik cihaz ve şifrelerin çalınmasına veya kaybolmasına sebebiyet vermek.
  5. Suistimal; Taçspor paydaşlarının kasıtlı veya ihmalleri ile görev ve yetkilerini kötüye kullanmaları, Taçspor’un varlıklarını zimmetlerine geçirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri,
  6. Bilgi işlem kaynaklarını ve Kulüp şifrelerini hatalı şekilde kullanmak veya kullandırtmak,
  7. Güvenlik Sorunları; herhangi bir zarar ile sonuçlanmasına bakılmaksızın önemli bir güvenlik veya emniyet eksiği oluşmasına neden olmak,
  8. Taciz ve Şiddet; Kulüp paydaşlarından birinin, başka bir paydaşa veya sosyal hayatlarında yer alan kişilere veya ailelerine veya diğer kişi ve canlılara fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet uygulamak.

Etik hattımıza; www.remedetikhat.com.tr web sitesi üzerinden, 

Kullanıcı Adı: TACSK                Şifre : tacetik2023

bilgileriyle ulaşabilir ve yukarıda belirtilmiş olan konularda paylaşımlarınızı iletebilirsiniz. 

Samimi ilginiz için teşekkürlerimizle ve saygılarımızla.